Domov pro seniory Lumina - zabezpeřené stáří, optimální péče, důstojné prostředí
Domov pro seniory Lumina - zabezpeřené stáří, optimální péče, důstojné prostředí
Spolek LUMINA - Křtiny 20, CZ 679 05 - IČO: 69707294
obhospodařující domovy seniorů Santini, Norbertinum
Mgr. Hana Německá, ředitelka -  Tel.   +420 603 437 854 - nemecka(zavináč)lumina.cz *)

Domov Norbertinum - Domov seniorů,  Nopova 86/88, Brno – Židenice, CZ 615 00
Lucie Štěrbová, Dis - sociální pracovníce  - Tel.   +420 731 181 789 - sterbova(zavináč)lumina.cz *)

Domov Santini - Domov seniorů se zvláštním režimem - Křtiny 20, CZ 679 05
Mgr. Helena Kučová, manažerka - Tel. +420 731 736 321 - kucova(zavináč)lumina.cz *)

Domov Santini, Domov Norbertinum
Mgr. Pavlína Cpinová, psycholožka - Tel.
+420 603 821 346- cpinova(zavináč)lumina.cz *)

*)  Zde protispamové opatření: ("zavináč")  nahraďte - bez mezer -  emailovým znaménkem "@"

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.

jmkČinnost spolku LUMINA je spolufinancována  Jihomoravským krajem