Domov pro seniory Lumina - zabezpeřené stáří, optimální péče, důstojné prostředí
Domov pro seniory Lumina - zabezpeřené stáří, optimální péče, důstojné prostředí

Do našeho pracovního týmu hledáme posilu

Domov Norbertinum
DOMOV NORBERTINUM
Domov pro seniory, Brno

www.domovnorbertinum.cz

Domov Santini
DOMOV SANTINI
Domov se zvláštním režimem, Křtiny u Brna

www.domovsantini.cz

Zákaz návštěv od 21. září 2020 až do odvolání

20200918 Zakaz jmk

Moudrost je ukryta ve stáří

Mgr. Hana NěmeckáPodzim života prožít v důstojnosti a s láskou .

Našich služeb využívají senioři, kteří potřebují komplexní péči. Jsou to lidé trpící běžnými onemocněními vyššího věku a osoby, které se cítí izolovány od okolního světa.

Posláním domova je pomáhat uživatelům sociální služby ve smyslu hledání cesty k překonávání obtíží života seniorského věku. Péče je realizována formou nepřetržitého provozu s komplexem služeb sociálních a zdravotních, poskytovaných kvalifikovaným personálem. Domov seniorů představuje koncept kvalitního bydlení spolu se zajištěnou péčí s individuálním přístupem ke každému klientovi.

Na vztahu společnosti ke starým lidem se naplno ukazuje, jak je společnost vyspělá, jaké jsou její hodnoty, na jakých základech a tradicích vlastně stojí. Naše současnost, naše podmínky, naše postavení a naše prostředí nevzniklo samo od sebe. Bylo budováno lidmi, kteří jsou dnes staří a zaslouží si naši úctu a poděkování.

Stárnoucí člověk má přirozenou úctu ve vyspělé společnosti vyspělých lidí. Mnohé dokázal, vybudoval a často může i ve vysokém věku posloužit svojí radou, zkušeností či vlastním úhlem pohledu. Jen hlupák může snít o věčném mládí a brát staré lidi jako nepotřebné a zatěžující.

Pracovníci společnosti LUMINA si uvědomují každý den, že je naprosto nezbytné vytvářet starým lidem důstojné podmínky k životu. Jsou připraveni pomáhat svým klientům, zabezpečit jejich potřeby a dávat jim najevo úctu a poděkování. Každý stárnoucí člověk si ji zaslouží.

Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba naučit se správně tázat.

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.

jmkČinnost spolku LUMINA je spolufinancována  Jihomoravským krajem