Domov pro seniory Lumina - zabezpeřené stáří, optimální péče, důstojné prostředí
Domov pro seniory Lumina - zabezpeřené stáří, optimální péče, důstojné prostředí

Domov Norbertinum
DOMOV NORBERTINUM
Domov pro seniory, Brno

www.domovnorbertinum.cz

Domov Santini
DOMOV SANTINI
Domov se zvláštním režimem, Křtiny u Brna

www.domovsantini.cz

Moudrost je ukryta ve stáří

Mgr. Hana NěmeckáPodzim života prožít v důstojnosti a s láskou .

Našich služeb využívají senioři, kteří potřebují komplexní péči. Jsou to lidé trpící běžnými onemocněními vyššího věku a osoby, které se cítí izolovány od okolního světa.

Posláním domova je pomáhat uživatelům sociální služby ve smyslu hledání cesty k překonávání obtíží života seniorského věku. Péče je realizována formou nepřetržitého provozu s komplexem služeb sociálních a zdravotních, poskytovaných kvalifikovaným personálem. Domov seniorů představuje koncept kvalitního bydlení spolu se zajištěnou péčí s individuálním přístupem ke každému klientovi.

Na vztahu společnosti ke starým lidem se naplno ukazuje, jak je společnost vyspělá, jaké jsou její hodnoty, na jakých základech a tradicích vlastně stojí. Naše současnost, naše podmínky, naše postavení a naše prostředí nevzniklo samo od sebe. Bylo budováno lidmi, kteří jsou dnes staří a zaslouží si naši úctu a poděkování.

Stárnoucí člověk má přirozenou úctu ve vyspělé společnosti vyspělých lidí. Mnohé dokázal, vybudoval a často může i ve vysokém věku posloužit svojí radou, zkušeností či vlastním úhlem pohledu. Jen hlupák může snít o věčném mládí a brát staré lidi jako nepotřebné a zatěžující.

Pracovníci společnosti LUMINA si uvědomují každý den, že je naprosto nezbytné vytvářet starým lidem důstojné podmínky k životu. Jsou připraveni pomáhat svým klientům, zabezpečit jejich potřeby a dávat jim najevo úctu a poděkování. Každý stárnoucí člověk si ji zaslouží.

Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba naučit se správně tázat.
Desatero
 
Seznam odběrových míst pro zájemce, kteří se chtějí nechat otestovat mimo naše domovy Santini a Norbertinum
OdberovaMista
 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.

jmkČinnost spolku LUMINA je spolufinancována  Jihomoravským krajem